INDEX RÝCHLOSTI -- SI (SPEED INDEX)

Index rýchlosti nájdete na bočnej strane pneumatiky. Určuje najvyššiu konštrukčnú rýchlosť pneumatiky.

SI (speed index)LMNPQRSTUHVWYZR
max. rýchlosť120130140150160170180190200210240270300>240

 

ZÁŤAŽOVÝ INDEX -- LI (LOAD INDEX)

Index hmotnosti určuje maximálne možné zaťaženie pneumatiky. Udáva hmotnosť v kg. Nájdete na bočnej strane Vašej pneumatiky a vo Vašom technickom preukaze. Podľa predpisov by ste mali dodržiavať hmotnostný index podľa predpisov v TP.

Index kg              Index  kg              Index  kg               Index   kg                Index  kg                 Index kg
50   190               72  355               94    670               116   1250               138  2360               160 4500
51   195               73  365               95    690               117   1285               139  2430               161 4625
52   200               74  375               96    710               118   1320               140  2500               162 4750
53   206               75  387               97    730               119   1360               141  2575               163 4875
54   212               76  400               98    750               120   1400               142  2650               164 5000
55   218               77  412               99    775               121   1450               143  2725               165 5150
56   224               78  425               100  800               122   1500               144  2800               166 5300
57   230               79  437               101  825               123   1550               145  2900               167 5450
58   236               80  450               102  850               124   1600               146  3000               168 5600
59   243               81  462               103  875               125   1650               147  3075               169 5800
60   250               82  475               104  900               126   1700               148  3150               170 6000
61   257               83  487               105  925               127   1750               149  3250               171 6150
62   265               84  500               106  950               128   1800               150  3350               172 6300
63   272               85  515               107  975               129   1850               151  3450               173 6500
64   280               86  530               108  1000             130   1900               152  3550               174 6700
65   290               87  545               109  1030             131   1950               153  3650               175 6900
66   300               88  560               110  1060             132   2000               154  3750               176 7100
67   307               89  580               111  1090             133   2060               155  3875               177 7300
68   315               90  600               112  1120             134   2120               156  4000               178 7500
69   325               91  615               113  1150             135   2180               157  4125               179 7750
70   335               92  630               114  1180             136   2240               158  4250   
71   345               93  650               115  1215             137   2300               159  4375