Pneugarancia – rozšírená záruka od firmy Point S Slovakia s.r.o.

katyugarancialogo.gif

Vďaka nášmu garančnému programu môžete cestovať bezpečne a bez starostí. Táto garancia sa vzťahuje na všetky neopraviteľné defekty a poškodenia na Vašej pneumatike.

Kupujúci má právo na záruku na výrobné chyby podľa zákona a navyše môže uplatňovať garanciu, ktorú im ponúkame v rámci našej siete u našich partnerov Point S Slovakia. Do tohto garančného programu sú zahrnuté všetky pneumatiky predané v sieti Point S (letné aj zimné) do jedného roka od nákupu tovaru. Záruka môže uplatnená len v rámci siete Point S!

Pneugarancia poskytuje náhradu škody pre zákazníkov, ktorý si nakúpili u našich partnerov 4 ks letných alebo zimných pneumatík zo značiek, ktorý boli zaradené do programu.

Okrem štandardnej záruky teraz máte možnosť uplatniť si aj nasledovné škody:

 • Neopraviteľné náhodné škody
  Napríklad roztrhnutá bočnica alebo behúň pneumatiky od cudzieho predmetu (plech, kameň a pod.).
 • Neopraviteľné prepichnutia
  Napríklad defekty väčšieho priemeru do bočnice alebo behúňa (železná tyč, silný hrot apod.)
 • Neopraviteľné defekty
  Napríklad pukliny na pneumatike následkom nájazdy na prekážku alebo na obrubník a pod.
 • Praskliny
  Vzniknuté napríklad nájazdom na Cudzí predmet (trám, tehla a pod.) pri vyšších rýchlostiach
 • Vandalizmus
  V tomto prípade prosím predložiť aj zápis o policajnej obhliadke.

Výlukou sú: opraviteľné defekty, strata pneumatík, krádež a bežné opotrebenie!!

Poškodené pneumatiky Vám opravíme resp. vymeníme v hociktorom servise Point S na naše náklady, v prípade uplatnenia garancie.

V prípade výmene pneumatík garancia nezahŕňa náklady spojené s montážou/demontážou kolies, vyvažovanie a použitý materiál!

zarucny-list-vzor.jpg

POINT S PNEUGARANCIA – POHODLNE, PRIEHĽADNE, JEDNODUCHO A ZADARMO

Táto záruka je platná na území Slovenskej republiky pri kúpe 4 ks pneumatík – Vašu garanciu si môžete uplatniť po celom Slovensku v partnerskej sieti Point S Slovakia bez ohľadu na to, u ktorého ste si pneumatiky zakúpili.

Rozšírená záruka na pneumatiky je doplnkom k bežným záručným podmienkam a je poskytovaná každému klientovi, ktorý si nakúpil pneumatiky v servisnej sieti Point S Slovakia a zaregistroval svoj nákup.

Záručná doba začína plynúť dňom nákupu pneumatiky a uplynie presne 12 mesiacov neskôr – a to všetko jednoducho (s jednou registráciou) a zadarmo.

K uplatneniu záruky potrebujete nasledovné doklady: pokladničný blok s dátumom predaja, registračný doklad (.pdf), ktorú dostanete po registrácií na stránke www.pneugarancia.sk/registracia. Záruku môžete uplatniť po dobu 12 mesiacov od nákupu tovaru, v prípade splnenia podmienok. V ostatných prípadoch platí bežná záručná doba podľa zákona.

V prípade uplatnenia záruky bude poskytnutá nová pneumatika s ohľadom na opotrebovanie pôvodnej pneumatiky, pri ktorom klient uhradí iba alikvotnú čiastku pôvodnej ceny. V žiadnom prípade nevyplácame peniaze v hotovosti! V tomto prípade cena servisných služieb nie je zahrnuté v záruke. Výška náhrady závisí od zostatkovej hĺbky dezénu.

Nadštandardná záručná doba je 12 mesiacov od nákupu tovaru a vzťahuje sa na pneumatiky s minimálnou hĺbkou dezénu do 3 mm pri letných pneumatikách a 4 mm dezénu pri zimných pneumatikách.

ČO MUSÍ KLIENT SPLNIŤ?

 • Kúpte sadu letných alebo zimných pneumatík!
 • Udržujte pokladničný blok.
 • Zaregistrujte Váš nákup na stránke www.pneugaranica.sk/registracia
 • Po registrácii vytlačte dokument – garančný list (.pdf)
 • Skontrolujte Vaše pneumatiky každých 5000 km po montáži na vozidlo (kontrola tlaku v pneumatikách)
 • Pri preukázaní garančného listu (.pdf) túto kontrolu máte zadarmo v sieti Point S. Ostatné služby sú účtované – vyvažovanie, prehodenie kolies, atď.

FINANČNÁ NÁHRADA ZÁVISÍ OD VÝŠKY ZOSTATKOVEJ HĹBKY DEZÉNU:

Letné pneumatiky:

 • 7 mm a viacej = 100%
 • 6,9 mm - 4,5 mm = 60%
 • 4,4 mm - 3   mm = 40%
 • 3 mm = bez záruky

Zimné pneumatiky:

 • 7 mm a viacej = 100%
 • 6,9 mm - 5 mm = 60%
 • 5 mm - 4   mm = 40%
 • 4 mm = bez záruky

Predajca skontroluje oprávnenosť uplatnenia záruky obhliadkou poškodenej pneumatiky a vymení pneumatiku za novú rovnakého typu a rozmeru. Poškodenú pneumatiku predajca je povinný ponechať u seba na ďalšiu kontrolu.

Finančná náhrada sa vypočítava z ceny s DPH. Záruka je neprenosná a môže byť uplatnená len na neopraviteľné pneumatiky. Náklady spojené s výmenou pneumatiky nie sú zahrnuté v záručnom programe a sú účtované podľa aktuálneho cenníka servisných služieb daného partnera, u ktorého záruka bola uplatnená.

PNEUGARANCIA POINT S - UPLATNENIE

Vašu garanciu si môžete uplatniť po celom Slovensku v partnerskej sieti Point S Slovakia bez ohľadu na to, u ktorého ste si pneumatiky zakúpili.

Podmienky na uplatnenie záruky:

 • Platná registrácia na stránke www.pneugarancia.sk, garančná listina
 • Identifikácia údajov z garančnej listiny – meno klienta, ŠPZ auta, dátum nákupu, predajca, číslo pokl. Bloku, rozmer, dezén a DOT pneumatiky
 • Originál pokladničného bloku
 • Záruka môže byť uplatnená do jedného roka od dátumu predaja
 • Záruka je platná pri kúpe jednej sady pneumatík (4 ks) a môže byť uplatnená len na jeden kus!